WSZYSTKO JEST KULTURĄ!

Fundacja Dla Kultury została powołana do życia w lutym 2018 roku, tym samym rozpoczynając swą działalność. Impulsem do jej stworzenia była chęć wspierania przedsięwzięć i imprez o najwyższej jakości artystycznej w tym lokalnych inicjatyw, twórców oraz promotorów.

Statutowymi celami Fundacji Dla Kultury jest organizacja wydarzeń kulturalnych w Warszawie oraz na terenie całego kraju jak i działanie na rzecz rozwoju międzynarodowej współpracy artystycznej oraz wspieranie zmian społecznych poprzez naukę i edukację.

Kultura – to co zostaje, kiedy zapomnisz wszystko, czego się nauczyłeś.

Sensacje trzeba organizować,
a nie zmyślać!
Stanisław Lem

Comments are closed.